Wrotek, M. (2021) “Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce – konwergencja czy dywergencja na poziomie województw”, Studia Demograficzne, 180(2). doi: 10.33119/SD.2021.2.2.