Gołata, E. (2021) “Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk a sytuacja demograficzna w Polsce i jej społeczna percepcja”, Studia Demograficzne, 180(2). Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2842 (Accessed: 9February2023).