Prezydium KND PAN (2022) “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” przygotowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej”, Studia Demograficzne, 180(2). Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2844 (Accessed: 9February2023).