Prezydium KND PAN (2022) “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk o poselskim projekcie ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii przygotowanym przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość”, Studia Demograficzne, 180(2). Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2845 (Accessed: 9February2023).