[1]
A. Wnuk, “Pomiar rektangularyzacji krzywej przeżycia – stan wiedzy i analiza wyników”, SD, no. 1(175), pp. 27-61, Dec. 2019.