[1]
S. Matusik, M. B. Pietrzak, and J. Wilk, “Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych ”, SD, no. 2(162), pp. 3–28, Dec. 2012.