[1]
J. Wilk and T. Bartłomowicz, “Wielowymiarowa analiza zmian demograficznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju ”, SD, no. 2(162), pp. 55–86, Dec. 2012.