[1]
U. Wojciechowska, J. Didkowska, and A. Koćmiel, “Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego”, SD, no. 1(161), pp. 153–166, Jun. 2012.