[1]
K. Tymicki, “Wykorzystanie teorii klas społecznych do analizy zachowań i postaw związanych z prokreacją i rolami płci”, SD, vol. 180, no. 2, Dec. 2021.