[1]
M. Wrotek, “Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce – konwergencja czy dywergencja na poziomie województw”, SD, vol. 180, no. 2, Dec. 2021.