[1]
Prezydium KND PAN, “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” przygotowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej”, SD, vol. 180, no. 2, Jan. 2022.