[1]
Prezydium KND PAN, “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk o poselskim projekcie ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii przygotowanym przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość”, SD, vol. 180, no. 2, Jan. 2022.