Wnuk, A. “Pomiar Rektangularyzacji Krzywej przeżycia – Stan Wiedzy I Analiza wyników”. Studia Demograficzne, no. 1(175), Dec. 2019, pp. 27-61, doi:10.33119/SD.2019.1.2.