Matusik, Stanisław, et al. “Ekonomiczno-społeczne Uwarunkowania Migracji wewnętrznych W Polsce W świetle Metody Drzew Klasyfikacyjnych ”. Studia Demograficzne, no. 2(162), Dec. 2012, pp. 3-28, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2546.