Wilk, Justyna, and Tomasz Bartłomowicz. “Wielowymiarowa Analiza Zmian Demograficznych W Polsce W świetle Koncepcji zrównoważonego Rozwoju ”. Studia Demograficzne, no. 2(162), Dec. 2012, pp. 55-86, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2549.