Abramowska-Kmon, Anita. “X Konferencja Naukowa Młodych Demografów 26–27 Listopada 2012 Warszawa”. Studia Demograficzne, no. 2(162), Dec. 2012, pp. 97-99, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2553.