Gołata, Elżbieta. “Spis Ludności I Prawda”. Studia Demograficzne, no. 1(161), June 2012, pp. 23-55, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2556.