Wojciechowska, Urszula, et al. “Nowotwory złośliwe W Polsce Jako Problem Zdrowia Publicznego”. Studia Demograficzne, no. 1(161), June 2012, pp. 153-66, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2561.