Tymicki, K. “Wykorzystanie Teorii Klas społecznych Do Analizy Zachowań I Postaw związanych Z Prokreacją I Rolami płci”. Studia Demograficzne, Vol. 180, no. 2, Dec. 2021, doi:10.33119/SD.2021.2.1.