Wrotek, M. “Wydatki Publiczne Na świadczenia Rzeczowe Opieki długoterminowej W Polsce – Konwergencja Czy Dywergencja Na Poziomie województw”. Studia Demograficzne, Vol. 180, no. 2, Dec. 2021, doi:10.33119/SD.2021.2.2.