Gołata, E. “Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk a Sytuacja Demograficzna W Polsce I Jej społeczna Percepcja”. Studia Demograficzne, Vol. 180, no. 2, Dec. 2021, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2842.