Prezydium KND PAN. “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN O Dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” Przygotowanym W Ministerstwie Rodziny I Polityki Społecznej”. Studia Demograficzne, vol. 180, no. 2, Jan. 2022, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2844.