Prezydium KND PAN. “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk O Poselskim Projekcie Ustawy O Polskim Instytucie Rodziny I Demografii Przygotowanym Przez Grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo I Sprawiedliwość”. Studia Demograficzne, Vol. 180, no. 2, Jan. 2022, https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2845.