Matusik, Stanisław, Michał Bernard Pietrzak, and Justyna Wilk. “Ekonomiczno-społeczne Uwarunkowania Migracji wewnętrznych W Polsce W świetle Metody Drzew Klasyfikacyjnych ”. Studia Demograficzne, no. 2(162) (December 6, 2012): 3–28. Accessed April 22, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2546.