Wilk, Justyna, and Tomasz Bartłomowicz. “Wielowymiarowa Analiza Zmian Demograficznych W Polsce W świetle Koncepcji zrównoważonego Rozwoju ”. Studia Demograficzne, no. 2(162) (December 6, 2012): 55–86. Accessed May 29, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2549.