Abramowska-Kmon, Anita. “X Konferencja Naukowa Młodych Demografów 26–27 Listopada 2012 Warszawa”. Studia Demograficzne, no. 2(162) (December 6, 2012): 97–99. Accessed April 12, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2553.