Tymicki, Krzysztof. “Wykorzystanie Teorii Klas społecznych Do Analizy Zachowań I Postaw związanych Z Prokreacją I Rolami płci”. Studia Demograficzne 180, no. 2 (December 30, 2021). Accessed January 31, 2023. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2750.