Wrotek, Małgorzata. “Wydatki Publiczne Na świadczenia Rzeczowe Opieki długoterminowej W Polsce – Konwergencja Czy Dywergencja Na Poziomie województw”. Studia Demograficzne 180, no. 2 (December 30, 2021). Accessed January 31, 2023. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2753.