Prezydium KND PAN. “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN O Dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” Przygotowanym W Ministerstwie Rodziny I Polityki Społecznej”. Studia Demograficzne 180, no. 2 (January 12, 2022). Accessed January 31, 2023. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2844.