Prezydium KND PAN. “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk O Poselskim Projekcie Ustawy O Polskim Instytucie Rodziny I Demografii Przygotowanym Przez Grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo I Sprawiedliwość”. Studia Demograficzne 180, no. 2 (January 12, 2022). Accessed February 9, 2023. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2845.