1.
Matusik S, Pietrzak MB, Wilk J. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych . SD [Internet]. 2012 Dec. 6 [cited 2024 Apr. 22];(2(162):3-28. Available from: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2546