1.
Wojciechowska U, Didkowska J, Koćmiel A. Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego. SD [Internet]. 2012 Jun. 6 [cited 2024 May 29];(1(161):153-66. Available from: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2561