1.
Tymicki K. Wykorzystanie teorii klas społecznych do analizy zachowań i postaw związanych z prokreacją i rolami płci. SD [Internet]. 2021Dec.30 [cited 2023Jan.31];180(2). Available from: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2750