1.
Wrotek M. Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce – konwergencja czy dywergencja na poziomie województw. SD [Internet]. 2021Dec.30 [cited 2023Jan.31];180(2). Available from: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2753