1.
Prezydium KND PAN. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” przygotowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. SD [Internet]. 2022Jan.12 [cited 2023Feb.9];180(2). Available from: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2844