1.
Prezydium KND PAN. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk o poselskim projekcie ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii przygotowanym przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. SD [Internet]. 2022Jan.12 [cited 2023Feb.9];180(2). Available from: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2845