[1]
Kaczmarski, M. 2020. Robotic Process Automation, czyli automatyzacja modeli decyzyjnych z wykorzystaniem botów. Perspektywy i obawy na przykładzie zastosowań w branży farmaceutycznej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 179 (paź. 2020), 43–56. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2020.179.3.