[1]
Salamon, J. 2021. Analiza rynku bankowego w Hiszpanii po 2008 r. na przykładzie funkcjonowania kas oszczędnościowych i banku Bankia. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 180 (mar. 2021), 9-22.