[1]
Laskowski, P. 2021. Zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 180 (mar. 2021), 23-40.