[1]
Biegajło, M. 2022. Charakterystyka search funds jako inwestorów dla firm rodzinnych w Polsce w obliczu braku sukcesji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 182 (sty. 2022), 9-30.