[1]
Czaplicki, M. 2022. Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 182 (sty. 2022), 31-43.