[1]
Gwiazda, M. 2022. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w ramach dyrektywy Solvency II na przykładzie Polski. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 182 (sty. 2022), 45-57.