[1]
Kaźmierczak, A., Kotkowski, R. i Maciejewski, K. 2022. Pandemia COVID-19 a popyt na pieniądz gotówkowy i zmiany w zachowaniach płatniczych w Polsce w 2020 r. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 182 (sty. 2022), 59-76.