[1]
Masłoń-Oracz, A. i Pietrzak, M. 2022. Czynniki sukcesu negocjacji zdalnych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 184 (lip. 2022), 79-87.