[1]
Koszarna, S. 2023. Rozwój definicji koopetycji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 187 (luty 2023), 27-55. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.2.