[1]
Błaszczuk, K. 2023. Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej a umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w postępowaniu upadłościowym w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 187 (luty 2023), 73–87. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.4.