[1]
Marciszewska, A. i Brajer-Marczak, R. 2024. Ład projektowy a dojrzałość projektowa organizacji non-profit – ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 193 (mar. 2024), 31–48. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.2.