[1]
Leśniowski, T. i Bukłaha, E. 2024. Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 193 (mar. 2024), 75–91. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.4.