[1]
Szymborski, M. i Głodziński, E. 2024. Ład projektowy – obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 193 (mar. 2024), 93–106. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.5.