[1]
Brach, J. 2024. Koncepcja wprowadzenia w miastach pojazdów klasy City-HCT – założenia, obszary wdrożenia, zasadnicze wyzwania i korzyści. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 193 (mar. 2024), 151–168. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.9.